Ηλιακή ενέργεια νέας γενιάς

Η Huawei παρουσιάζει τις λύσεις νέας γενιάς για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όχι μόνο μία αλλά τρεις νέες συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν μαζί με έναν μοναδικό και έξυπνο τρόπο. Οι παραπάνω λύσεις διασφαλίζουν σημαντική εξοικονόμηση στο BoS (Balance of System) και αξιοσημείωτα αυξημένη απόδοση του συστήματος. Με τη νέα λύση FusionSolar 8.0, που ενσωματώνει την αρχιτεκτονική Gemini, η Huawei θέτει τα θεμέλια ώστε η ηλιακή ενέργεια να αποτελέσει μελλοντικά την κύρια πηγή ενέργειας.  Το σύστημα αποτελείται από τρία νέα στοιχεία τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν το “BoS” κόστος καθώς και για να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλεονεκτήματα  της κεντρικής και αποκεντρωμένης σχεδίασης εγκαταστάσεων. Πρώτον, αντί για έναν παραδοσιακό μετατροπέα στοιχειοσειράς, η Huawei προσφέρει τον «έξυπνο» string controller, Venus 2000-32-U0, ο οποίος είναι ένας DC-DC μετατροπέας με 8 MPPTs. Η συσκευή εγκαθίσταται κοντά στα πλαίσια, στις βάσεις στήριξης. Δεύτερον, ο έξυπνος PV Controller, SUN 2000-345KTL-H0, είναι ένας μετατροπέας DC σε AC που εγκαθίσταται γύρω από τον […] ΠΗΓΗ

ceb7cebbceb9ceb1cebaceae ceb5cebdceadcf81ceb3ceb5ceb9ceb1 cebdceadceb1cf82 ceb3ceb5cebdceb9ceaccf82
huawei solar

huawei solarΠΗΓΗ