Η Vodafone φέρνει στην Ελλάδα την ολοκληρωμένη λύση SD-WAN

H Vodafone φέρνει στην Ελλάδα την ολοκληρωμένη λύση SD-WAN, που έρχεται να προσφέρει σε όλες τις επιχειρήσεις ένα έξυπνο, ασφαλές και αποδοτικό δίκτυο που βασίζεται στο Cloud, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό οργανισμών όλων των μεγεθών και προσφέροντας ευκαιρίες για ανάπτυξη, αλλά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.  Σε συνεργασία με την VMware, το Vodafone SD-WAN (Software – Defined Wide Area Network) επιτρέπει σε όλες τις επιχειρήσεις να συνδέσουν γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα τις εγκαταστάσεις τους με cloud-based υπηρεσίες δικτύου, παρέχοντας αδιάλειπτη συνδεσιμότητα και ενδυναμώνοντας τα στελέχη τους ώστε να εργαστούν με τη μέγιστη απόδοση τους, μέσα από ένα αξιόπιστο και βελτιστοποιημένο δίκτυο. Το Vodafone SD-WAN καθιστά κάθε μέρος του δικτύου της επιχείρησης – από το Cloud μέχρι την τερματική συσκευή –   ασφαλές και κρυπτογραφημένο, αλλά και άμεσα παραμετροποιήσιμο στις εκάστοτε ανάγκες. Επιπλέον, οι χρήστες της υπηρεσίας και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν, λαμβάνουν τη συνδεσιμότητα που χρειάζονται, όταν τη χρειάζονται. Παράλληλα, η μεταφορά  των εφαρμογών και υπηρεσιών δικτύου στο cloud, σημαίνει ότι το δίκτυο  […] ΠΗΓΗ

ceb7 vodafone cf86ceadcf81cebdceb5ceb9 cf83cf84ceb7cebd ceb5cebbcebbceacceb4ceb1 cf84ceb7cebd cebfcebbcebfcebacebbceb7cf81cf89cebccead
VODAFONE SD WAN

VODAFONE SD WANΠΗΓΗ