Κονδύλη ύψους €300.000 για εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίου Επικοινωνίας για τη Βιώσιμη Κινητικότητα στην Κύπρο

cebacebfcebdceb4cf8dcebbceb7 cf8dcf88cebfcf85cf82 e300 000 ceb3ceb9ceb1 ceb5cebacf80cf8ccebdceb7cf83ceb7 cebaceb1ceb9 cf85cebbcebfcf80
Metaforon cover

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνών και Έργων ανακοινώσε σήμερα την προκήρυξη νέου ανοικτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών για την Εκπόνηση και Υλοποίηση Σχεδίου Επικοινωνίας για τη Βιώσιμη Κινητικότητα, με εκτιμώμενη αξία €300.000 συν Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου ποσού προαίρεσης €50.000 συν Φ.Π.Α), με διάρκεια εκτέλεσης συμβολαίου ίση με 30 μήνες. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσα από το σύστημα του eProcurement έχει οριστεί η 11η Ιουνίου 2021.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Επικοινωνίας για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην Κύπρο. Το αντικείμενο της Σύμβασης διακρίνεται σε έξι (6) Δράσεις (σύμφωνα με τα Έγγραφα του Διαγωνισμού) οι οποίες περιλαμβάνουν διαφορετικού τύπου εργασίες/παραδοτέα που θα πρέπει να υλοποιηθούν για την προώθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  της Κύπρου καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής Χερσαίων Μεταφορών (ΕΣΧΜ).

Ο γενικότερος στόχος της Σύμβασης είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Επικοινωνιακής Στρατηγικής η οποία θα υποστηρίξει:

  1. Την οργανωμένη συμμετοχή των πολιτών αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία της επιλογής και εισαγωγής μέτρων Βιώσιμης Κινητικότητας στην Κύπρο, μέσω των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης των ΣΒΑΚ της χώρας, ώστε να υπάρξει πλατιά κοινωνική και θεσμική υποστήριξη.
  2. Την θετική προβολή της προώθησης υλοποίησης των προβλεπόμενων από τα ΣΒΑΚ μέτρων και έργων.
  3. Την ενημέρωση των πολιτών για τις διαθέσιμες επιλογές κινητικότητας με στόχο την αύξηση της πολυτροπικότητας των διακινήσεων, και την δημιουργία δομών επικοινωνίας και προβολής της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, οι οποίες θα παραμείνουν και μετά την λήξη της Σύμβασης.
  4. Τη διαμόρφωση νέας κουλτούρας ως προς την αστική κινητικότητα και τα φιλικότερα προς το περιβάλλον μέσα μετακίνησης.

Ο Ανάδοχος της Σύμβασης θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνιακή υποστήριξη και ανάδειξη των έργων και των δράσεων που υλοποιούνται για την προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας μέσα από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων. Έμφαση θα δοθεί στην θετική προβολή της μέχρι τώρα υλοποίησης αλλά και του μελλοντικού πλάνου των μέτρων/έργων  που  προτείνονται μέσα από τα ΣΒΑΚ που έχουν ήδη εκπονηθεί (Λεμεσού και Λάρνακας) αλλά και από τα ΣΒΑΚ Λευκωσίας, Πάφου, Αμμοχώστου και της Εθνικής Στρατηγικής Χερσαίων Μεταφορών (ΕΣΧΜ) που έχουν ήδη προκηρυχθεί ή θα προκηρυχθούν εντός της προγραμματικής περιόδου. Τέλος, σημειώνεται ότι το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

ΠΗΓΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *