Μετά τα 50 είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής σου

Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θαύμαζα υπέρμετρα την μητέρα…

cebcceb5cf84ceac cf84ceb1 50 ceb5ceafcebdceb1ceb9 cf84ceb1 cebaceb1cebbcf8dcf84ceb5cf81ceb1 cf87cf81cf8ccebdceb9ceb1 cf84ceb7cf82 ceb6
cretan

Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θαύμαζα υπέρμετρα την μητέρα μου. Καθόλου πρωτότυπο, θα μου πείτε… Και ποιο κορίτσι δεν…

Περισσότερα…

ΠΗΓΗ