Μπαταρίες με βάση το τσιμέντο θα επιτρέπουν στα κτίρια να αποθηκεύουν ενέργεια

Η προσπάθεια για την εύρεση διαφορετικών τρόπων για παραγωγή κι αποθήκευση ενέργειες συνεχίζεται, με μία νέα ιδέα να έρχεται στο προσκήνιο. Πρόκειται για μπαταρία βασισμένη στο τσιμέντο που έφτιαξαν ερευνητές του Chalmers University of Technology στη Σουηδία. Συγκεκριμένα, συνδύασαν ένα μίγμα τσιμέντου με ανθρακονήματα για να βελτιώσουν την ηλεκτρική αγωγιμότητά του και τη δομική αντοχή του. Ένα πλαίσιο ανθρακονημάτων με μεταλλική επίστρωση ενσωματώθηκε στο μίγμα, βοηθώντας την κίνηση των ηλεκτρονίων. Βέβαια η ενεργειακή πυκνότητα είναι αρκετά χαμηλή όταν τη συγκρίνουμε με εμπορικά διαθέσιμες μπαταρίες, μόλις 7Wh ανά τετραγωνικό μέτρο, αλλά οι ερευνητές πιστεύουν πως αν χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία σε αρκετά μεγάλο όγκο, όπως αυτό ενός κτιρίου, οι περιορισμοί θα ξεπεραστούν. Οι ερευνητές ελπίζουν πως εφόσον το τσιμέντο χρησιμοποιείται κατά κόρον στην κατασκευή κτιρίων, τα κτίρια που θα ενσωματώσουν αυτήν την τεχνολογία θα μπορούν να αποθηκεύουν ενέργεια και να γίνουν ενεργειακά  αυτόνομα. Θα μπορούν να τροφοδοτούν το LED φωτισμό, να προσφέρουν 4G συνδέσεις σε απομονωμένες περιοχές χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρικό δίκτυο […] ΠΗΓΗ

cebccf80ceb1cf84ceb1cf81ceafceb5cf82 cebcceb5 ceb2ceaccf83ceb7 cf84cebf cf84cf83ceb9cebcceadcebdcf84cebf ceb8ceb1 ceb5cf80ceb9cf84cf81
cement based batteries
.fresnel-container{margin:0;padding:0;}
@media not all and (min-width:0px) and (max-width:374px){.fresnel-at-init{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:375px) and (max-width:639px){.fresnel-at-xxs{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:640px) and (max-width:767px){.fresnel-at-xs{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:768px) and (max-width:979px){.fresnel-at-sm{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:980px) and (max-width:1099px){.fresnel-at-md{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:1100px) and (max-width:1399px){.fresnel-at-lg{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:1400px){.fresnel-at-xl{display:none!important;}}
@media not all and (max-width:374px){.fresnel-lessThan-xxs{display:none!important;}}
@media not all and (max-width:639px){.fresnel-lessThan-xs{display:none!important;}}
@media not all and (max-width:767px){.fresnel-lessThan-sm{display:none!important;}}
@media not all and (max-width:979px){.fresnel-lessThan-md{display:none!important;}}
@media not all and (max-width:1099px){.fresnel-lessThan-lg{display:none!important;}}
@media not all and (max-width:1399px){.fresnel-lessThan-xl{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:375px){.fresnel-greaterThan-init{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:640px){.fresnel-greaterThan-xxs{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:768px){.fresnel-greaterThan-xs{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:980px){.fresnel-greaterThan-sm{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:1100px){.fresnel-greaterThan-md{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:1400px){.fresnel-greaterThan-lg{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:0px){.fresnel-greaterThanOrEqual-init{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:375px){.fresnel-greaterThanOrEqual-xxs{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:640px){.fresnel-greaterThanOrEqual-xs{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:768px){.fresnel-greaterThanOrEqual-sm{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:980px){.fresnel-greaterThanOrEqual-md{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:1100px){.fresnel-greaterThanOrEqual-lg{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:1400px){.fresnel-greaterThanOrEqual-xl{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:0px) and (max-width:374px){.fresnel-between-init-xxs{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:0px) and (max-width:639px){.fresnel-between-init-xs{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:0px) and (max-width:767px){.fresnel-between-init-sm{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:0px) and (max-width:979px){.fresnel-between-init-md{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:0px) and (max-width:1099px){.fresnel-between-init-lg{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:0px) and (max-width:1399px){.fresnel-between-init-xl{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:375px) and (max-width:639px){.fresnel-between-xxs-xs{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:375px) and (max-width:767px){.fresnel-between-xxs-sm{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:375px) and (max-width:979px){.fresnel-between-xxs-md{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:375px) and (max-width:1099px){.fresnel-between-xxs-lg{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:375px) and (max-width:1399px){.fresnel-between-xxs-xl{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:640px) and (max-width:767px){.fresnel-between-xs-sm{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:640px) and (max-width:979px){.fresnel-between-xs-md{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:640px) and (max-width:1099px){.fresnel-between-xs-lg{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:640px) and (max-width:1399px){.fresnel-between-xs-xl{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:768px) and (max-width:979px){.fresnel-between-sm-md{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:768px) and (max-width:1099px){.fresnel-between-sm-lg{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:768px) and (max-width:1399px){.fresnel-between-sm-xl{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:980px) and (max-width:1099px){.fresnel-between-md-lg{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:980px) and (max-width:1399px){.fresnel-between-md-xl{display:none!important;}}
@media not all and (min-width:1100px) and (max-width:1399px){.fresnel-between-lg-xl{display:none!important;}}

cement based batteriesΠΗΓΗ