ΟΑΕΔ – Κοινωφελής εργασία: Ποιες ειδικότητες ζητούνται και σε ποιες περιοχές

cebfceb1ceb5ceb4 cebacebfceb9cebdcf89cf86ceb5cebbceaecf82 ceb5cf81ceb3ceb1cf83ceafceb1 cf80cebfceb9ceb5cf82 ceb5ceb9ceb4ceb9cebacf8c
facebookOAED6

Δ.Σ.Ε.Ν.

Εκπαιδευτικό
Επίπεδο

Ειδικότητα

Θέσεις

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

ΔΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ)

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ)

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ)

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ)

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ)

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)

ΔΕ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)

ΔΕ

ΚΗΠΟΥΡΩΝ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ)

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ)

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ)

ΔΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΥΡΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ)

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ)

ΤΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ)

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΧΙΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ)

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΧΙΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ)

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)

ΔΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ

1

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΚΕΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΚΕΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΚΕΣΕΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΗΓΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.