Ο ερχομός των παιδιών επηρεάζει την ικανότητα της γυναίκας να έρθει σε οργασμό;

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ικανότητα μίας γυναίκας να έρθει…

cebf ceb5cf81cf87cebfcebccf8ccf82 cf84cf89cebd cf80ceb1ceb9ceb4ceb9cf8ecebd ceb5cf80ceb7cf81ceb5ceacceb6ceb5ceb9 cf84ceb7cebd ceb9ceba
facebookginaikeios orgasmos0

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ικανότητα μίας γυναίκας να έρθει σε οργασμό;

Επιγραμματικά, θα μπορούσαμε να πούμε, πως ως οργασμό ορίζουμε την απότομη εκτόνωση στην κορύφωση της ερωτικής πράξης της συσσωρευμένης ερωτικής έντασης.

ΠΗΓΗ