Πώς πρέπει να αποθηκεύετε τα τρόφιμα στο ψυγείο για να συντηρηθούν σωστά

Πού πρέπει να τοποθετείτε τα φρούτα, τα λαχανικά, τα αυγά.Περισσότερα……

cf80cf8ecf82 cf80cf81ceadcf80ceb5ceb9 cebdceb1 ceb1cf80cebfceb8ceb7cebaceb5cf8dceb5cf84ceb5 cf84ceb1 cf84cf81cf8ccf86ceb9cebcceb1 cf83
facebookpsigeio

Πού πρέπει να τοποθετείτε τα φρούτα, τα λαχανικά, τα αυγά.

Το πού αποθηκεύουμε τα τρόφιμα στο ψυγείο είναι σημαντικό για την σωστή τους συντήρηση. Για παράδειγμα, τα πιο χαμηλά ράφια έχουν καλύτερη ψύξη σε σχέση με τα πιο πάνω ή τα ράφια της πόρτας, συνεπώς εκεί πρέπει να μπουν τα τρόφιμα που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στη ζέστη.

ΠΗΓΗ