Τα μωρά δεν πρέπει να κάνουν μπάνιο κάθε μέρα και αυτός είναι ο λόγος

Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε μπάνιο το μωρό τους πρώτους…

cf84ceb1 cebccf89cf81ceac ceb4ceb5cebd cf80cf81ceadcf80ceb5ceb9 cebdceb1 cebaceaccebdcebfcf85cebd cebccf80ceaccebdceb9cebf cebaceacceb8
facebookmpanio mwrou

Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε μπάνιο το μωρό τους πρώτους μήνες;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το πρώτο μπάνιο του νεογέννητου θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον τοκετό.

ΠΗΓΗ