Τα φυτά που διώχνουν μακριά τα κουνούπια: Φύτεψέ τα τώρα στο μπαλκόνι (photos)

Τι μπορείς να κάνεις αν θέλεις να αποτρέψεις φυσικά τα…

cf84ceb1 cf86cf85cf84ceac cf80cebfcf85 ceb4ceb9cf8ecf87cebdcebfcf85cebd cebcceb1cebacf81ceb9ceac cf84ceb1 cebacebfcf85cebdcebfcf8dcf80
facebookvotana kounopupia3

Τι μπορείς να κάνεις αν θέλεις να αποτρέψεις φυσικά τα κουνούπια.

Όπως αποδεικνύεται, πολλά φυτά που έχουμε στο περβάζι μας αποτρέπουν τα κουνούπια.

ΠΗΓΗ