Τεχνολογία με ελληνική υπογραφή φιλοδοξεί να συμβάλει στην ταυτοποίηση δορυφόρων στο Διάστημα

Στο Διάστημα επικρατεί «πολυκοσμία» καθώς σε τροχιά γύρω από τη Γη βρίσκονται πάνω από 6.000 δορυφόροι. Το 60% από αυτούς εκτιμάται πως είναι ανενεργοί -διαστημικά σκουπίδια- ενώ περίπου το 40% λειτουργικοί, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Μέσα στην επόμενη μάλιστα δεκαετία υπολογίζεται πως θα εκτοξεύονται ετησίως 990 δορυφόροι, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έως το 2028 θα μπορούσαν να βρίσκονται σε τροχιά πάνω από 15.000. Μέσα στον «συνωστισμό» που σταδιακά δημιουργείται, με εκατοντάδες ταυτόχρονες εκτοξεύσεις ενίοτε, δεν είναι ασύνηθες ο ιδιώτης ή ο οργανισμός που «ανέβασε» έναν δορυφόρο να χάνει τα ίχνη του -έστω προσωρινά- και να μη μπορεί να τον εντοπίσει άμεσα, να τον ελέγξει και να του δώσει εντολή για ελιγμούς. Σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα φιλοδοξεί να δώσει λύση τεχνολογία με ελληνική υπογραφή, που αναπτύσσει ο οργανισμός «Libre Space Foundation» (LSF), σε κοινοπραξία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο του τριετούς έργου SIDLOC, με χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και το […] ΠΗΓΗ

cf84ceb5cf87cebdcebfcebbcebfceb3ceafceb1 cebcceb5 ceb5cebbcebbceb7cebdceb9cebaceae cf85cf80cebfceb3cf81ceb1cf86ceae cf86ceb9cebbcebf
diastima0

diastima0ΠΗΓΗ