Διαπιστώνεται καθημερινά ότι ο ναρκισσισμός απαντάται σε μία ευρεία γκάμα συμπεριφορών. Υπάρχουν άτομα που παρουσιάζουν χαμηλά ή μέτρια ποσοστά ναρκισσισμού, χωρίς αυτό να συνιστά διαταραχή. Υπάρχει, όμως, και το άλλο άκρο, ήτοι η πλήρης ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας.

Ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας

Βασικά χαρακτηριστικά της εν λόγω διαταραχής, η οποία περιγράφεται στο άρθρο, είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης και η τάση χειραγώγησης των γύρω τους.

Οι άνθρωποι με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας έχουν ανάγκη να διατηρούν τον έλεγχο, διατηρώντας έτσι μία ψευδή εικόνα ανωτερότητας και μεγαλείου. Εάν εμποδιστούν από το να κάνουν αυτό που θέλουν, είναι πιθανό να αντιδράσουν άσχημα, με θυμό ή ακόμα και με οργή. Επιπλέον, είθισται, εκτός από την απουσία ενσυναίσθησης, να μην αισθάνονται τύψεις.